Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012. I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned. Ingen omkom på veiene i Vest-Agder i april i år. I fjor omkom en i april. Hittil i år er to omkommet i trafikken i Vest-Agder. Det tilsvarende antallet i fylket i fjor var en omkommet.

45 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. Det er syv færre enn i samme periode i fjor.

Guro RanesIfølge avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen er det ingen spesielle årsaker til at årets april-tall er så lave. - Men tallene føyer seg inn i rekken av mange etterfølgende måneder med relativt lave tall på antall drepte i trafikken. Den positive utviklingen er resultatet av et langsiktig, systematisk, bredt anlagt og faktabasert arbeid fra mange aktører, sier hun.

Hun peker på at både veier og kjøretøy er blitt sikrere, men hun mener det også er god grunn til å skryte av trafikantene. - Vi er blant annet blitt flinkere til å holde fartsgrensen og bruke bilbelte, påpeker hun.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer