Trygg Trafikk melder at det foreløpige tallet for omkomne i trafikken i april 2013 er ni. I samme måned i fjor var det foreløpige tallet 13, som også ble det endelig tallet for april 2012. I gjennomsnitt de foregående fem år er 14 personer omkommet i veitrafikkulykker i april måned. Ingen omkom på veiene i Vest-Agder i april i år. I fjor omkom en i april. Hittil i år er to omkommet i trafikken i Vest-Agder. Det tilsvarende antallet i fylket i fjor var en omkommet.

45 personer har mistet livet i trafikken i løpet av årets fire første måneder. Det er syv færre enn i samme periode i fjor.

Guro RanesIfølge avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen er det ingen spesielle årsaker til at årets april-tall er så lave. - Men tallene føyer seg inn i rekken av mange etterfølgende måneder med relativt lave tall på antall drepte i trafikken. Den positive utviklingen er resultatet av et langsiktig, systematisk, bredt anlagt og faktabasert arbeid fra mange aktører, sier hun.

Hun peker på at både veier og kjøretøy er blitt sikrere, men hun mener det også er god grunn til å skryte av trafikantene. - Vi er blant annet blitt flinkere til å holde fartsgrensen og bruke bilbelte, påpeker hun.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer