Torsdag 30. mai arrangeres en fremadskuende konferanse i Vennesla Bibliotek og kulturhus. Da setter Lokalmat Agder, med støtte fra blant annet Vest-Agder fylkeskommune, søkelyset på Mat&Forbrukertrender 2014-2017. Spørsmål som reises er: Hvordan smaker fremtiden? Hvordan handler man lokalmat i Agder i fremtiden?

Konferansen vil gi sannsynlige svar på hvilke trender og utviklingstrekk som preger forbrukermønsteret og utvikling av nye matkonsepter, matvareprodukter, tilberedning- og serveringskonsepter, samt bruk og utvikling av nye salgskanaler for mat og drikke på Agder i de neste årene?

Konferansen vil være aktuell for alle som produserer, foredler eller serverer mat og drikke på Agder. Næringsmiddelbedrifter, råvareprodusenter, havbruk og gårdsbruk, gårdsturisme, stor og små foredningsbedrifter. Eller rett og slett alle som har interesse av mat med lokal tilknytning.

Les mer om konferansen her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden