KS og Transparency International Norge inviterer kommuner og fylkeskommuner til å delta i korrupsjonsforebyggende nettverk. Prosjektet «Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren» har som mål å bidra til at kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter kommer i gang med et korrupsjonsforebyggende arbeid. Prosjektet er støttet av Kommunal- og regionaldepartementet.

I fylkestingets møte i april uttrykte fylkesordfører Terje Damman at han ville be fylkesrådmannen, når saken om nytt etisk reglement kommer til politisk behandling, innarbeider et konkret vedtakspunkt i denne saken, som går på innmelding av Vest Agder fylkeskommune i organisasjonen Transparency International Norge.

Gjennom nettverksarbeid inviteres deltakerne i det nye prosjektet som nå lanseres, til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere korrupsjonsrisiko i egen virksomhet og utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter knyttet til eget antikorrupsjonsarbeid.

Som et ledd i prosjektet er det også laget en håndbok i antikorrupsjon. Den vil bli brukt som den del av utgangspunktet for arbeidet i nettverkene, sammen med annet aktuelt bakgrunnsmateriale.

Invitasjonsbrev fra KS (pdf-format)

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. mai 2013 | Skriv ut siden