I kveld lanseres storsatsingen Kystreise.no på Lindesnes fyr! Dette er en film- og kartbasert formidlingstjeneste for norsk og nordisk kystkultur for bruk på PC, lesebrett og smarttelefon til turister, skoler og allmennheten.

Fra de første menneskene fulgte den smeltende isbreen og slo seg ned langs norskekysten, Skagerrak og Kattegats kyster er det etterlatt spor i form av små og store kulturminner. Historier fra dette maritime kulturlandskapet skal nå fortelles og formidles til store brukergrupper på alle digitale plattformer. Teknologiplattform og pilottjeneste er allerede utviklet av Lindesnes fyrmuseum og kan brukes via smarttelefoner, lesebrett og selvfølgelig vanlige PCer.

Geo-tagging er et ord som dukker opp i stadig nye sammen­henger. I Kystreise.no betyr det at alle filmer, tekst og bilder i prosjektet skal utstyres med geografisk posisjon for stedet det fortelles om. Når turister eller andre brukere åpner tjenesten på sin smarttelefon, lesebrett eller PC, blir de møtt med digitale kart hvor ikoner markerer de stedene hvor det finnes filmer, bilder og fortellinger.

Kystreise.no bygger på erfaringer, teknologiplattform og innhold fra pilotprosjektet ”Maritimt kulturlandskap – Lindesnes” som er støttet av Kystverket, Norsk kulturråd, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Vest- Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 21. mai 2013 | Skriv ut siden