Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag startet hovedutvalg for kultur og utdanning fylkeskommunens politiske behandling av forslaget. Endelig behandling er i fylkestinget 18. juni. Hovedutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune får på plass en strategisk samfunnsdel i planen. Satsingsområdene i planprogrammet er, etter hovedutvalgets oppfatning, i tråd med Regionplan Agder og kommunen setter et spesielt fokus på folkehelse og levekårsutfordringer og samfunnsutvikling gjennom strategier for utbyggingsmønster og samferdsel.

Hovedutvalget mener imidlertid det er behov for å problematisere og utrede mer om temaene: levekår, utdanning, folkehelse og demografiske data.

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av Lyngdal frem til 2025.

Det er et ønske fra kommunen å involvere regionale myndigheter i planarbeidet i størst mulig grad der det synes nødvendig. Det er avholdt et administrativt møte mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen hvor planprogrammet og veien videre ble diskutert. Det er også avtalt at nye møter holdes ved behov.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer