Forslag til planprogram for kommuneplan for Lyngdal er lagt ut til offentlig ettersyn. Tirsdag startet hovedutvalg for kultur og utdanning fylkeskommunens politiske behandling av forslaget. Endelig behandling er i fylkestinget 18. juni. Hovedutvalget ser det som svært positivt at Lyngdal kommune får på plass en strategisk samfunnsdel i planen. Satsingsområdene i planprogrammet er, etter hovedutvalgets oppfatning, i tråd med Regionplan Agder og kommunen setter et spesielt fokus på folkehelse og levekårsutfordringer og samfunnsutvikling gjennom strategier for utbyggingsmønster og samferdsel.

Hovedutvalget mener imidlertid det er behov for å problematisere og utrede mer om temaene: levekår, utdanning, folkehelse og demografiske data.

Kommuneplanens samfunnsdel skal synliggjøre de langsiktige linjene for utviklingen av Lyngdal frem til 2025.

Det er et ønske fra kommunen å involvere regionale myndigheter i planarbeidet i størst mulig grad der det synes nødvendig. Det er avholdt et administrativt møte mellom kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen hvor planprogrammet og veien videre ble diskutert. Det er også avtalt at nye møter holdes ved behov.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer