Forbudet mot å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil trådte i kraft torsdag 2. mai. Overtredelse straffes med bøter på 1300 kroner. [30.04.2013] - Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet. Forskning viser at tasting av for eksempel SMS-meldinger øker ulykkesrisikoen fordi sjåførens oppmerksomhet trekkes bort fra trafikkbildet, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet.

Forbudet mot tasting og surfing gjelder også om mobilen sitter fast i en holder. Du kan starte opp og avslutte en samtale dersom mobiltelefonen befinner seg i en holder, eller kan styres via håndfrie løsninger som en knapp på rattet eller lignende.

Den generelle aktsomhetsregelen i vegtrafikklovens § 3 vil kunne omfatte førers bruk av elektronisk utstyr som ikke defineres som mobiltelefon.

Kilde: Vegvesenet

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2013 | Skriv ut siden