I tiden fremover gjennomføres nå et omfattende arbeid i fylkeskommunenes webvirksomhet. Etter at den sentraladministrative virksomheten fikk på plass en ny nettløsning for både intra- og internett ved årsskiftet står nå de videregående skolene for tur. Det har pågått arbeid fra i vinter både sentralt i fylkeskommunen og på den enkelte skole for å planlegge og tilrettelegge for omleggingene. Målet har vært å finne maksimalt brukervennlige løsninger som kombinerer god innholdsstruktur, design og effektive arbeidsprosesser.

Helt siden 2005 har Vest-Agder fylkeskommunes webløsninger vært basert på en programvare som bærer navnet Digimaker. Nå er det nye internettet bygd opp omkring en løsning som heter UMBRACO. Intranettet er basert på Sharepoint. Engasjert konsulentfirma for omleggingen har vært EVRY.

I juni vil også de henimot 30 prosjektnettstedene som har vært knyttet til fylkeskommunens Digimakerløsning være omarbeidet eller lagt over til nye løsninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden