Mandag underskrev regionvegsjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen og regionleder Mads Hompland i Risa AS, bivånet av samferdselssjef Vidar Ose i Vest- Agder fylkeskommune en ny drifts- og vedlikeholdskontrakt for veiene i Flekkefjord-området. Kontrakten gjelder for en femårsperiode. Det var fem entreprenører som leverte tilbud på Flekkefjordkontrakten. Risa AS hadde det beste tilbudet.

Flekkefjordkontrakten innebærer drift og vedlikehold av totalt 638,5 kilometer vei. Av disse er 19 kilometer riksvei, 596 kilometer fylkesvei og 24 kilometer fylkeskommunal gang- og sykkelvei. Området omfatter riks- og fylkesveier i det meste av kommunene Flekkefjord og Farsund, Kvinesdal sør for Fylkesvei 42, de sørlige og vestlige deler av Lyngdal, og de vestligste deler av Hægebostad.

Risa hadde denne kontrakten også i forrige femårsperiode, så det blir ikke skifte av entreprenør i området. Samme entreprenør har også drift og vedlikehold i nabokontrakten i Sirdalsområdet. Oppstart for ny kontrakt er 1. september 2013.

Kartet under viser området som omfattes av Flekkefjordkontrakten. De grønne linjene viser OPS-kontrakten på E39 Lyngdal-Flekkefjord, som ikke er med i Flekkefjordkontrakten. Den driftes og vedlikeholdes av firmaet Veidekke industri.

Kart Driftskontrakt Flekkefjord

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer