Den petroleumsrettede leverandørindustrien har økt med rundt 35.000 direkte sysselsatte de siste seks årene. Det viser en ny studie Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har gjennomført på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Studien viser også at tyngdepunktet for leverandørindustrien, målt i antall ansatte, fortsatt ligger i Rogaland, men at det er sterk vekst i denne næringen også i Kristiansand-regionen, Hordaland, Oslo og Akershus og Møre og Romsdal.

Studien kartlegger leverandører som har investert målrettet i oppbygging av kompetanse og leveranser knyttet til petroleumsrelaterte aktiviteter til havs eller prosessanlegg på land. Studien viser at det i 2012 var 144.000 ansatte i bedrifter med direkte tilknytning til petroleumsindustrien i Norge. Det er en økning på 35.000 ansatte siden 2007.

Per Rune Henriksen- Norsk leverandørindustri har vokst til å bli en meget viktig næring i Norge. Dette er resultatet av en villet politikk. Jeg er glad for å se at denne næringen skaper arbeidsplasser og verdiskapning mange steder i landet. Det at vi har fått på plass en internasjonalt konkurransedyktig petroleumsrettet leverandørindustri er svært positivt, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

Lenke til studien (pdf).

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mai 2013 | Skriv ut siden