I går kom det første i en rekke av flere nye informasjonsskilt innenfor utvalgte kulturlandskap på Lista på plass.

Det første skiltet ble plassert på parkeringsplassen ved helleristningsfeltet på Penne. Området rundt ble ryddet for trær og busker, slik at man kan se helleristningsfeltet når man står ved skiltet. Mens arbeidet pågikk kom allerede de første turistene på besøk.

I løpet av juni vil det bli satt opp ytterligere to skilt inne på fornimmeområdet og et ved Sausebakk. Riksantikvaren har bevilget penger til å få ferdig skiltprosjektet med skilting langs stien fra fyret til fortet, og arbeidet med dette fortsetter fortløpende i år. Det vil bli utarbeidet et større skilt til Trihaugodden og mindre QR-skilt skal settes opp ved ulike kulturminner langs stien.

Bildene under viser tydelig den store forskjellen før og etter arbeid. 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 31. mai 2013 | Skriv ut siden