Offentlige veiinvesteringer finansiert av bompenger har økt kraftig de siste årene. Bompengeinntektene i forvaltningen er innkrevde midler som er overført til staten, fylkeskommunene og kommunene fra de offentlige bompengeselskapene. Inntektsføringen i statistikken skjer i takt med at investeringene foretas. Beløpene er derfor ikke nødvendigvis de samme som er innbetalt av bilistene.

Fra 2011 til 2012 økte de bompengefinansierte investeringene i forvaltningen med over 30 prosent, til drøyt 9 milliarder kroner. Dette skyldes bruk av bompengefinansiering på flere store nye veiprosjekter – blant annet E6 – i tillegg til økt bruk av denne finansieringsformen på allerede igangsatte prosjekter.

 

Kilde. Statistisk sentralbyrå

av Torkelsen, Jan H., publisert 16. mai 2013 | Skriv ut siden