Nær 100 mennesker hygget seg på ordfører Arvid Grundekjøns mottakelse i forbindelse med den store oljemessa i Houston. Det er første gang Kristiansand kommune tar et slikt nettverksinitiativ. Små og store selskaper i bransjen, NODE, Innovasjon Norge, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og havneledere fra Kristiansand og Arendal var med på mottakelsen. Ordføreren gleder seg over god respons blant deltakerne. -Flere sier vi må gjenta dette. Jeg er fornøyd når våre gjester er fornøyd, sier Arvid Grundekjøn. I sin velkomsthilsen takket han for at landsdelens selskaper i olje- og gassnæringen takket ja til invitasjonen.

-Det er viktig at dette betraktes som relevant av dere i næringen. Hensikten er å ta en rolle i profileringen av det som skjer i Kristiansand og på Sørlandet, også her i Houston. Vi vil sende en beskjed om at vi ønsker å være gode verter og samarbeide med dere. Jeg har fått flere tilbakemeldinger om at dette er et nyttig forum. Dere har en fantastisk posisjon og representerer en næring for framtiden, sa ordføreren i sin velkomsthilsen. Grundekjøn har selv arbeidet for ulike selskaper i Houston.

Flere peker på samarbeidet som skjer under NODE-paraplyen som en viktig forklaring på den suksessen næringen har.  -Jeg er så stolt av dere og måten dere samarbeider på på Sørlandet. Dere ser at det er godt å samarbeide og er kjent for å jobbe sammen, ikke bare hver for dere. Den beste teknologien i verden er det dere som har. Dere er viktige og setter Sørlandet på kartet, sa administrerende direktør Gunn Ovesen i Innovasjon Norge i sin hilsen.

En veteran i olje- og gassbransjen, Martin Mosvold, fortalte forsamlingen om noen av sine opplevelser etter over 30 år i bransjen i Houston. Også hans erfaring er at både amerikanere og brasilianere titt og stadig ser til Norge. _ Tidligere var det vi som reiste til USA for å lære, i dag reiser amerikanerne til Norge. Under et besøk i Brasil i fjor snakket jeg også med folk der som reiser til Kristiansand for å løse et problem de har, sa Martin Mosvold.

Houston Mottakelse

De inviterte gjestene på mottakelsen satte pris på at Kristiansand kommune og ordfører Arvid Grundekjøn inviterte til nettverkssamling i forbindelse med oljemessa i Houston. Fra venstre Kjell O. Johannessen (NODE), Martin Mosvold (Scandrill), Gunn Ovesen (Innovasjon Norge), ordfører Arvid Grundekjøn, Walter T. Weathers (Camron), Hege Kverneland (NOV) og konserndirektør Thor Arne Håverstad (Aker Solutions). (Foto: Jon Sverre Karterud, Kristiansand kommune).

 

 

av Jon Sverre Karterud, publisert 7. mai 2013 | Skriv ut siden