Kriterier for behandling av søknader om økonomisk støtte for saker som ikke ligger innenfor fylkeskommunens tjenesteområder:

 

Førende prinsipper for tildeling:

 • Søknadens formål er til gode for regionens innbyggere (regionalt tiltak)
 • Det er et viktig behov/tilbud som ikke blir dekket på andre måter
 • Hvis tiltaket opphører uten fylkeskommunal støtte vektlegges dette.
 • Arrangementer av nasjonal eller internasjonal karakter som planlegges lagt til regionen innen områder/grener som anses å ha liten mulighet til finansiering på annen måte prioriteres.
 • Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle om søkeren mottar annen økonomisk støtte.
 • Tiltak med stort lokalt engasjement vektlegges.

Følgende tiltak/formål støttes normalt ikke:

 • Lokale tiltak som er begrenset til en kommune.
 • Tiltak som har formål å dekke en hel landsdel/nasjonalt/internasjonalt
 • Formål som det allerede er tilfredsstillende tilbud til regionens innbyggere.
 • Ren driftsstøtte gis i prinsippet ikke. Fast støtte til drift bør i all hovedsak behandles i budsjettsammenheng.

 

av Ausland, Gro, publisert 23. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer