Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag forslag til en ny strategisk plan for videregående opplæring i Vest-Agder. Planen har en horisont frem til 2025. Hovedutvalget anbefaler at fylkestinget vedtar planen når sluttbehandlingen skjer 18. juni. -Gjennom et omfattende arbeid har strategisk plan lagt konkrete føringer for hva morgendagen og de nærmeste årene skal handle om. I planen kan elever, ansatte, beslutningstakere og andre interesserte finne strategier for hva som skal bidra til økt kvalitet og bedre gjennomføring, skriver utdanningssjef Arly Hauge innledningsvis i planen.

Hauge understreker at Vest-Agderskolen er en felles møteplass der alle unge skal få kunnskaper og utvikle sine ferdigheter, holdninger og verdier. Skolen skal gi utfordringer og mestringsopplevelser, og legge grunnlaget for videre utdanning og deltakelse i samfunnet og arbeidslivet. Fullført videregående opplæring er viktig både for den enkelte og for arbeidslivet. Hovedmålet de kommende årene er derfor økt gjennomføring.

Opplæringens innhold i skole og bedrift har fått stor oppmerksomhet i planen. Det er lagt vekt på at fylkeskommunen utvikler et kollektivt orientert personale og en god skoleorganisasjon som kan understøtte god undervisning, og et sosialt miljø som fremmer god læring hos elever og lærlinger.

-Kunnskapssamfunnet stiller større krav til kompetanse enn noen gang før. Vest-Agderskolen skal utdanne for fremtidens arbeidsmarked. Hvilke kompetanser som vil bli etterspurt 20-30 år fram i tid er det lite sikker kunnskap om. Vi tror imidlertid at sosial kompetanse, evne til innovasjon og kreativitet, evne til samhandling, kunnskap om forskjellige kulturer og språk vil få større betydning i et fremtidig samfunn, skriver fylkesutdanningssjefen.

Vi har dyktige lærere og ledere i Vest-Agderskolen. Kontinuerlig trykk på forbedring må imidlertid hele tiden være en sentral del av lærerens profesjon. Skolen har de senere årene blitt mer kunnskapsbasert, og Strategisk plan legger vekt på kunnskapsbasert praksis for å sikre en bedre kvalitet, skriver Hauge

Vest-Agder har de siste årene vært igjennom en stor elevvekst. Frem mot 2020 går elevtallet noe ned for deretter å stige sterkt igjen. Strategisk plan fokuserer derfor på å planlegge robuste og fleksible skoler som kan imøtekomme den fremtidige elevveksten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer