Regjeringen har nå fordelt 500 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2013. Dette innebærer en økning på cirka 83 millioner kroner fra i fjor. 200 millioner kroner går til Den kulturelle skolesekken, 135 millioner kroner går til kulturbygg og 150 millioner kroner går til frifond. 14,9 millioner kroner går til Den kulturelle spaserstokken. Vest-Agder mottar totalt vel sju millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mai 2013 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)