• Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 28.06.13

  Ønsker gode samarbeidsløsninger for kortbruk mellom buss og tog i regionen

  Areal- og transportplanutvalg i Kristiansandsregionen fattet i sist møte en enstemmig uttalelse....

  Les mer
 • Tunnelåpning
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

  Reguleringsarbeid for rassikring i Haughomfjellene i Sirdal igangsettes

  Statens vegvesen skal, i følge en pressemelding, regulere to alternativer for ny Bjørkåstunnel på...

  Les mer
 • jernbanespor
  av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

  Nytt fylkeskommunalt initiativ om forbedret rutetilbud på Sørlandsbanen

  Fylkesordfører Terje Damman og leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø Kåre Glomsaker...

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av Torkelsen, Jan H., 24.06.13

  Innsparte Listerpakke-millioner benyttes til veiprosjekter i Farsundsregionen

  Det ble innspart om lag 65 millioner kroner på veiprosjektet på fylkesvei 456 Sande – Ulland, mellom...

  Les mer
 • Westermoen Taler På Sørlandsbanejubileum
Foto: Lars Verket
  av Torkelsen, Jan H., 21.06.13

  Sørlandsbanen har vært svært viktig for utviklingen av Sørlandet

  -I dag fredag den 21. juni er det akkurat 75 år siden kong Haakon i 1938 åpnet Sørlandsbanen til...

  Les mer
 • Bompengeskilt På Kvinesheia
  av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

  8,9 prosent vekst i Listerbommene hittil i år

  Maitallene fra Lister Bompengeselskap er nå kommet. De viser fortsatt sterk økning i passeringer i...

  Les mer
 • Gåshellertunnelen
  av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

  Fylkeskommunene kan bli tvunget til å prioritere tunnelsikringstiltak

  EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet....

  Les mer
 • Asfalteringsmotiv
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

  Fylkesvei mellom Hægebostad og Kvinesdal får allikevel asfaltdekke

  Prosjektet med utbedring av den tidligere private fylkesveien 760 Bakken – Moi, en veistrekning...

  Les mer
 • Kollektivtransport - Busser
  av Torkelsen, Jan H., 14.06.13

  Ny handlingsplan for kollektivtransport til høsten

  Sammen med statsbudsjettet skal Regjeringen legge frem en handlingsplan for kollektivtransport....

  Les mer

Fylkesrådmannen vil prioritere Listerpakke-midler til veiprosjekter i Farsundsregionen

Listerpakken har gjennom en rekke større og mindre prosjekter bidratt til en standardheving av både veikvalitet og fremkommelighet i Listerregionen. Fremdeles gjenstår en del prosjekter, som enten er...

av Torkelsen, Jan H., 13.06.13

Positivt økonomisk resultat for Agder Kollektivtrafikk AS i 2012

Fylkesutvalget ble nylig orientert om årsmeldingen for 2012 for Agder Kollektivtrafikk AS. Selskapet var i 2012 forsiktig med endringer i rutetilbudet og satsing på nye tilbud grunnet stor usikkerhet...

av Torkelsen, Jan H., 11.06.13

Budsjettet til Transporttjenesten for funksjonshemmede må økes

Fylkesutvalget gikk tirsdag inn for at den økonomiske rammen til Transporttjenesten for funksjonshemmede for 2013 skal økes fra 15,4 millioner kroner til 17,1 millioner kroner. Fylkestinget fatter...

av Torkelsen, Jan H., 06.06.13

Det innføres elektroniske kort for TT-brukere i Vest-Agder

Fylkesutvalget ga tirsdag fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Taxi Transport Telemark om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system i Vest-Agder. I...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13