Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra 2008, utarbeide en regional planstrategi som vedtas av fylkestinget. Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet i fjor sin planstrategi og den ble vedtatt i fylkestinget i fjor høst. Den er oversendt Miljøverndepartementet og venter på godkjenning.

Formålet med de regionale planstrategiene er at fylkeskommunene redegjør for viktige regionale utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom planleggingen. Planstrategien skal også avklare hvordan de prioriterte planene skal følges opp, og hvordan regionale statsetater, kommuner og andre skal medvirke i planleggingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer