Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra 2008, utarbeide en regional planstrategi som vedtas av fylkestinget. Vest-Agder fylkeskommune utarbeidet i fjor sin planstrategi og den ble vedtatt i fylkestinget i fjor høst. Den er oversendt Miljøverndepartementet og venter på godkjenning.

Formålet med de regionale planstrategiene er at fylkeskommunene redegjør for viktige regionale utfordringer, vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom planleggingen. Planstrategien skal også avklare hvordan de prioriterte planene skal følges opp, og hvordan regionale statsetater, kommuner og andre skal medvirke i planleggingen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer