Fylkesutvalget ga tirsdag fylkesrådmannen fullmakt til å inngå en avtale med Taxi Transport Telemark om å innføre elektroniske TT-kort og dataløsning for drift av et slikt system i Vest-Agder. I Vest-Agder er ordningen med transporttjeneste for funksjonshemmede slik at brukerne får tilsendt et transportkort/klippekort hvert kvartal med en tildelt reisekvote målt i antall klipp. Reisekvoten varierer med hvilken brukergruppe brukerne er plassert i. Brukerne kan reise et bestemt antall turer, men dette avhenger av hvor mange kilometer de kjører. Brukerne betaler også en egenandel avhengig av reiselengde. Vest-Agder har hatt sitt klippekortsystem siden TT-ordningen ble opprettet i 1988.

Det er helt tilbake til 2009 og 2010 blitt reiset spørsmål om ikke Vest-Agder skal innføre elektroniske kort for TT-brukere slik flertallet av fylkeskommunene benytter. Det er bare tre andre fylker, i tillegg til Vest-Agder, som har papirbaserte løsninger. Dette er Oppland, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal.

De fleste av fylkene har valgt en elektronisk løsning med betalingskort der de ulike brukergruppene får lagt inn et beløp som de kan reise for.

Overgangen til elektroniske kort vil ventelig kunne skje fra 1. januar 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

  • Taxi Skilt
    av jto, 15.04.19

    Endringar i regelverket for drosjer

    Les mer
  • El -bil Lading Skilt
    av jto, 12.04.19

    Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

    Les mer
  • Stortingsbygget - Utsnitt
    av jto, 09.04.19

    Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

    Les mer