Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et utdanningskraftverk på Byremo videregående skole i Audnedal kommune ikke lar seg realisere som planlagt innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Kalkylene viser et udekket finansieringsbehov på 2,4 millioner kroner. Fylkesutvalget besluttet derfor at det opprinnelige kraftsverkprosjektet stoppes. Den avsatte bevilgning til dette prosjektet på 2,0 millioner kroner omdisponeres inntil videre ikke til andre formål, men avsettes til dette formålet i 2014-budsjettet.

Fylkesutvalget ble informert om at det utredes et annet alternativ bygd på det nedlagte Tungefoss kraftverk. Prosjektgruppen som jobber med dette ønsker å arbeide videre med dette for senere å presentere et ferdig utredet alternativt prosjekt. Fylkesutvalget vedtok i den forbindelse at en ny sak for et alternativt prosjekt må fremmes politisk så fort som mulig."

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer