Fylkesordfører Terje Damman orienterte nylig fylkesutvalget om at etablering av et utdanningskraftverk på Byremo videregående skole i Audnedal kommune ikke lar seg realisere som planlagt innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Kalkylene viser et udekket finansieringsbehov på 2,4 millioner kroner. Fylkesutvalget besluttet derfor at det opprinnelige kraftsverkprosjektet stoppes. Den avsatte bevilgning til dette prosjektet på 2,0 millioner kroner omdisponeres inntil videre ikke til andre formål, men avsettes til dette formålet i 2014-budsjettet.

Fylkesutvalget ble informert om at det utredes et annet alternativ bygd på det nedlagte Tungefoss kraftverk. Prosjektgruppen som jobber med dette ønsker å arbeide videre med dette for senere å presentere et ferdig utredet alternativt prosjekt. Fylkesutvalget vedtok i den forbindelse at en ny sak for et alternativt prosjekt må fremmes politisk så fort som mulig."

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer