Ungdom som tar yrkesfaglig utdanning på videregående er ettertraktet på arbeidsmarkedet og får gode jobber, viser OECDs indikatorrapport ”Education at a Glance 2013”. -Arbeidsledigheten for de som har tatt fag- eller svennebrev er på bare 1,8 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med andre utdanningsgrupper. Rapporten viser også at det kan gi stor økonomisk gevinst å velge yrkesfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Mens arbeidsledigheten for de med fag- eller svennebrev er kun 1,8 prosent, er den 3,5 prosent for de med studiekompetanse som høyeste utdanning.

Den økonomiske gevinsten ved å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå er svært høy for menn i Norge, og hele 40 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. For kvinner er avkastningen av fag- eller svennebrev lavere. Dette henger sammen med de tradisjonelle kjønnsforskjellene i valg av yrkesfag, kombinert med lavere deltagelse i arbeidslivet.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer