Fylkesutvalget fulgte tirsdag opp et anbefalt forslag fra hovedutvalg for kultur og utdanning om at et tilbud om Vg3 i skole skal opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med høsten 2013. Det vil så bli utvidet i full bredde fra og med høsten 2014. Vg3 i skole opprettes som et tilbud for ungdom som har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven. Vg3 i skole er ikke søkbart, men blir først et tilbud dersom søkere med ungdomsrett ikke får tilbud om læreplass etter å ha søkt om dette. Vest-Agder fylkeskommune jobber målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år cirka 150 søkere som verken får tilbud om læreplass eller Vg3 i skole.

Vest-Agder har som mål at innen 2015 skal 77 prosent av ungdommene som begynner i videregående opplæring skal ha fullført og bestått med fag-/svennebrev eller studiekompetanse i løpet av en fem år. Når rundt 150 ungdomsrettssøkere til læreplass blir stående uten tilbud hvert år innebærer det at de ikke får fullført sin yrkesfaglege opplæring.  Erfaringer fra Aust-Agder antyder at omtrent halvparten av de som ikke får læreplass takker ja til et tilbud om Vg3 i skole.

Fra fylkespolitisk hold legges det vekt på at når det aktuelle vg3- tilbudet blir en nasjonal rettighet forventes det at staten stiller opp med nødvendige midler til gjennomføringen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer