Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at forslaget skulle legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 1. juli. Planforslaget ligger ute til høring siden 12. april. På tross av en romslig høringsfrist er spørsmål om forlenget frist blitt fremmet av flere høringsinstanser. Fylkesutvalget vedtok i sist møte med bakgrunn i dette ønsket å forlenge høringsfristen til 15. september. Dette innebærer videre at behandling av planen forskyves fra fylkestinget i november til fylkestinget i desember.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og samarbeidspartner, har en viktig rolle i arbeidet med idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. For å sikre et målrettet og samordnet arbeid er det behov for å fastsette regional politikk og satsingsområder innenfor feltene. Dette gjøres best gjennom en helhetlig plan hvor fylkeskommunens ansvarsområder sees i sammenheng.

Nye utfordringer og behov gjør det nødvendig med en ny plan. Dette er særlig tydelig innenfor folkehelsearbeidet hvor fylkeskommunen har fått et lovpålagt ansvar for å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Planen har gjennomgripende ivaretatt folkehelseperspektivet i planens mål, strategier og tiltak rettet inn mot idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer