Kvinesdal kommune har i forbindelse med utbygging av ny svømmehall sett på bruk av alternativ energi til oppvarming. Kommunen har utredet etablering av et nytt biobrenselanlegg. For å realisere anlegget forutsetter kommunen at den fylkeskommunale videregående skolen i kommunen tilknyttes anlegget. Fylkesutvalget behandlet saken tirsdag og besluttet at varmeanlegget ved skolen konverteres til vannbårent og kobles til det nye felles biobrenselanlegget sammen med Kvinesdal kommune.

Bygningsmassen til Lister videregående skole, studiested Kvinesdal vil ha behov for en varmeleveranse på cirka 300 000 kWh per år. Denne varmeleveransen er utløsende for at prosjektet med nytt biobrenselanlegg blir økonomisk lønnsomt og forsvarlig å gå videre med.

Fylkeskommunen vil redusere egne klimagassutslipp med cirka 20 tonn CO2-ekvivalenter dersom bygningsmassen kobles til anlegget. Dette tilsvarer omkring 40 prosent av dagens klimagassutslipp ved skolen. Fylkeskommunen har i utgangspunktet en målsetting om å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet med 25 prosent innen 2020.

Anbudsrunden skal utføres i 2013. Denne vil være avgjørende i forhold til valg av tekniske løsninger og økonomiske betingelser knyttet til varmeleveransen. Dette er forhold fylkeskommunen tar forbehold om.

Etter forslag fra Venstre besluttet fylkesutvalget at fylkeskommunen vil reforhandle leieavtalen for klasserom og idrettshallen ved den videregående skolen i Kvinesdal

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer