Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle kommuner i fylket. Fylkesutvalget behandlet i sist møte forslaget til samarbeidsavtale med Lindesnes kommune for årene fra 2013 til 2016. Levekår og utdanning er sentrale samarbeidsområder. Når avtalen med Lindesnes kommune blir vedtatt i fylkestinget 18. juni, er det kun Kristiansand kommune som ikke har inngått samarbeidsavtale med fylkeskommunen. Det jobbes administrativt med utarbeidelse av avtaleforslag med Kristiansand.

I avtalen med Lindesnes pekes det på at utdanning i dag er en viktig forutsetning for å klare seg godt gjennom et helt livsløp. Ungdom som ikke gjennomfører videregående skole, er betydelig mer utsatt for levekårsproblemer enn de som fullfører og består videregående opplæring. Lindesnes kommune har forholdsvis store levekårsutfordringer. Derfor er satsing på skole viktig. Grunnskolen og den videregående skolen har et felles ansvar for å gi barn og unge undervisning tilpasset den enkeltes evner og interesser, slik at de er i stand til å nå realistiske utdanningsmål. Lindesnes kommune og Vest-Agder fylkeskommune vil samarbeide for at flest mulig av kommunens ungdommer gjennomfører videregående skole med bestått vitnemål.

Samarbeidet skal baseres på varige, systembaserte og bærekraftige ordninger som sikrer gode overganger mellom skoleslagene. For kommunen innebærer samarbeidet å forberede overgangen til videregående skole ved å gi best mulig informasjon og veiledning til elever og foresatte, samt gi nødvendig informasjon til videregående skole om elever som trenger særskilt oppfølging. For fylkeskommunen innebærer samarbeidet å følge opp alle elever som står i fare for å falle ut av sitt utdanningsløp. For at kommunen skal trekke erfaring av sitt arbeid med overgangen til videregående skole, vil fylkeskommunen gi systematisk tilbakemelding til kommunen om elever som faller fra eller ikke fullfører sitt utdanningsløp.

Kommunen og fylkeskommunen vil samarbeide om et pilotprosjekt for gjensidig informasjonsutveksling og samhandling mellom skoleslagene. Oppfølgingstjenesten i videregående skole og NAV i kommunen vil samarbeide om konkrete fellestiltak og felles prosjekter for utsatte elever. Kommunens skoleledelse og fylkeskommunens utdanningsavdeling vil ha årlige møter der samarbeidet evalueres og felles skoleutviklingsprosjekter drøftes

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer