Vest-Agder fylkeskommune tar nå grep for at den samlede virksomheten, med driftsenheter i alle kommuner med total henimot 1700 ansatte, henimot 7000 elever og rundt 1000 lærlinger, skal styrke kompetansen og rutiner rundt beredskap. En arbeidsgruppe med representanter fra skole, bedriftshelsetjenesten og ulike enheter i sentraladministrasjonen, har arbeidet frem en kriseberedskapsplan med tiltakskort, skjema og rutiner som skal gjelde generelt i Vest-Agder fylkeskommune. Kompetansen på krisehåndtering og ajourhold av planverk vil kreve jevnlig oppmerksomhet. Fylkesrådmann Tine Sundtoft oppretter derfor et beredskapsforum som skal ivareta kompetanseheving og aktiviteter på fagfeltet.

Fylkesutvalget ble i forrige uke orientert om at planverket skal tilpasses den enkelte driftsenhet med lokale forhold. Det tas sikte på at arbeidet  skal være gjennomført i løpet av høsten. Det meste av innholdet som skal inn i nye maler, ligger i det eksisterende planverket, men må overføres. Hva som mangler i lokalt planverk skal avdekkes gjennom en lokal risiko og sårbarhetsanalyse og ved deltakelse i treninger og øvelser til høsten.

Planverket er utarbeidet i nært samarbeid med ekstern fagkompetanse som Politi og Fylkesmannen i Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2013 | Skriv ut siden