I forbindelse med bygging av Tangen videregående skole ved Otra i Kristiansand sentrum, kjøpte fylkeskommunen en eiendom av Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS), som ikke er blitt benyttet til skoleformål. Eiendommene ligger syd for skolen, og var tidligere bortfestet til Sørlandets Sylinderservice. De senere år har TUAS festet disse tomtene. Styret i TUAS har nå fattet vedtak om tilbakekjøp av eiendommen basert på egen avtale om tilbakekjøp fra 2006.

Avtalen med TUAS er basert på tilbakekjøp for kjøpspris (tomtepris og infrastruktur) med rentekompensasjon, i tillegg er fylkeskommunen blitt kompensert for faktiske fellesutgifter og planleggingskostnader. Avtalt kjøpstidspunkt er satt til 30. juni.  Samlet vederlag stipuleres til 21,4 millioner kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2013 | Skriv ut siden