Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger en halv million kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet IKS til utvikling av Odderøya i Kristiansand. Fylkesutvalget ga samtidig fylkesrådmann Tine Sundtoft fullmakt til å utarbeide en treårig avtale med Vest-Agder-museet IKS om en fast årlig bevilgning til utviklingsarbeidet. Bevilgningen er en oppfølgning av et vedtak i fylkestinget i 2011 om at Vest-Agder fylkeskommune skal følge opp museumssektoren ved å bidra til utviklingen av Odderøya som museumsområde. Dette inneholder to hovedtiltak. For det første et nytt formidlingsbygg for Vest-Agder-museet IKS og for det andre et regionalt konserveringssenter.

Vest-Agder-museet og Sørlandets Kunstmuseum arbeider sammen om utviklingen av et felles konserveringstilbud på Odderøya. I 2012 fikk museene 120 000,- til utarbeidelse av en prosjektskisse for et slikt senter i et av de eksisterende byggene på Odderøya. En politisk sak om dette vil bli lagt frem for behandling i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning senere på året.

Formidlingselementet i museets etablering på Odderøya er konkretisert i en strategisak. Den ble vedtatt i fylkestinget i Vest-Agder i juni 201. Der legges det til fire faser for videre utvikling av Odderøya som museumsområde. De fire fasene er i prioritert rekkefølge: 1) etablering av museumshavn i Nodeviga, 2) avklaring av bygningsmassen, 3) nytt formidlingsbygg og 4) flytting av friluftsmuseet.  Så langt har prosjektet fokusert på de to første fasene.

I 2012 ga fylkeskommunen et tilskudd på 100 000 kroner til Kristiansand kommunens konstruksjon av brygge rundt sjøfartsmonumentet i Nodeviga. Dessuten fikk Vest-Agder-museet til sammen 280 000,- til ulike tiltak på Odderøya, herunder formidlingsvirksomhet i Nodeviga.

I april 2013 forelå et konsept for museumshavnen i Nodeviga. Konseptet inneholder etableringen av to mindre flerbruksbygg som fysiske rammer for museets virksomhet. Det er også klarert en fremdriftsplan for etableringen av det ene bygget. Planen er en realisering av bygget senest 1. mars 2015 med det mål at museumshavnen skal fungere som et fullverdig besøksmål under Tall Ships Races 2015 i Kristiansand.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer