EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet. Vegdirektoratet mener imidlertid at direktivet også bør gjelde for fylkesveier. Det er utarbeidet et forslag til ny forskrift som ligger til behandling i Samferdselsdepartementet. Hvis forslaget vedtas må fylkeskommunene tilpasse seg forskriften innen 2019. Det er 16 fylkesveitunneler i Vest-Agder. Det er behov for rundt 140 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering på disse dersom EU-direktivet blir gjeldende for fylkesveinettet.

Det er kartlagt at det er behov for tiltak i alle tunnelene.  De største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler, først og fremt sikkerhetsbelysning i to tunneler - Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen ved Sirdalsvannet. Kostnadene for disse to tunnelene, samt Prestheiatunnelen i Kristiansand, utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer