EU har vedtatt et direktiv om minste felles sikkerhet i tunneler. Dette gjelder for riksveinettet. Vegdirektoratet mener imidlertid at direktivet også bør gjelde for fylkesveier. Det er utarbeidet et forslag til ny forskrift som ligger til behandling i Samferdselsdepartementet. Hvis forslaget vedtas må fylkeskommunene tilpasse seg forskriften innen 2019. Det er 16 fylkesveitunneler i Vest-Agder. Det er behov for rundt 140 millioner kroner for å fjerne forfall og gjøre nødvendig oppgradering på disse dersom EU-direktivet blir gjeldende for fylkesveinettet.

Det er kartlagt at det er behov for tiltak i alle tunnelene.  De største tiltakene er knyttet til oppfyllelse av tunnelsikkerhetsforskriften i fem tunneler, først og fremt sikkerhetsbelysning i to tunneler - Bjørkåstunnelen og Gåsehellertunnelen ved Sirdalsvannet. Kostnadene for disse to tunnelene, samt Prestheiatunnelen i Kristiansand, utgjør i overkant av 60 prosent av de totale kostnadene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer