Kulturminnevernprisutdeling 2013
Foto: Stein Inge Dahn

Foto: Stein Inge Dahn

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner. Prisen skal tildeles for særlig fortjenestefull innsats når det gjelder vern og vedlikehold av vernverdige bygninger eller andre anlegg, inklusive fornminner.
Det er hovedutvalget for kultur og utdanning som nå har den ære både å utpeke og dele ut prisen for år 2012. Med prisen følger
et engangsbeløp på kr 50.000. - og en plakett.

I konkurranse med flere andre gode kandidater ble prisvinneren Handverksfabrikken på Gyland.

Handverksfabrikken på Gyland er en vannkraftdrevet trevarefabrikk bygd i 1920. I dag er bygningene istandsatt og hele anlegget brukes i formindlingen av aldre håndverksteknikker og produksjon av trevarer. Erik A. Tesaker overtok eiendommen i 2008 og gjennomførte en omfattende istandsettingsprosess med støtte fra Norsk Kulturminnefond.

Foruten tiltakene på selve bygningene har familien også utført arbeid på Smia, satt i stand maskinparken og ryddet og planert området rundt bygningene for å åpne opp landskapet rundt eiendommen, som ellers var helt gjengrodd. Sommeren 2012 ble anlegget åpnet for publikum og trevarefabrikken ble døpt Hanverksfabrikken. I dag tilbyr Erik A. Tesaker en entusiastisk og kunnskapsrik formidling av håndverkstradisjonene på anlegget, samt salg av håndlagde produkter og enkel servering i kafeen.

Kulturhistorisk utgjør fabrikkanlegget en viktig del av lokal industrihistorie i mellom- og etterkrigstiden. Fabrikken er et godt eksempel på det selvforsynte lokalsamfunnet, der ressurser ble foredlet og produsert lokalt.

Kulturminnevernprisen skal hedre arbeidet til ildsjelene. Den skal gis til den eller de personer som finner ressurser i kulturhistorien og anvender denne til å skape nytt liv i bevaringsverdige hus og fartøyer, landskaper eller virksomheter. På denne måten bidrar de til å videreføre en del av kulturhistorien som ellers hadde vært enten revet, gjengrodd eller lagt ned.

av saa, publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden