Mandag ettermiddag ble det arrangert skoleavslutning for avgangselever, foresatte og lærere på Mandal videregående skole. Fylkesordfører Terje Damman, som selv gikk ut av skolen for 35 år siden, var kveldens hovedtaler. En inspirert fylkesordfører avsluttet med følgende oppfordring til elevene: Lov meg at dere viser både respekt og toleranse for hverandre uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsevne, religion, seksuell orientering og sosial bakgrunn. Da får vi et bedre samfunn å leve i. Jobb hardt, men følg drømmene deres. Lykke til på ferden!

-Dere er avgangselever i en landsdel som er i en rivende utvikling. Sørlandet har endret seg mye de siste par tiår.  Det er langt flere spennende arbeidsplasser nå, ikke minst er det langt flere kulturelle tilbud, det er bedre kommunikasjoner, det er og blir flere studietilbud på landsdelens eget universitet og det er en åpnere landsdel hvor det er lettere å ikke være helt lik alle andre enn det var tidligere, sa Damman.

Han pekte på at mye av dette er resultatet av en generell samfunnsutvikling som har skjedd alle andre steder også, men en stor del av denne utviklingen har også skjedd fordi noen bevisst har ønsket denne endringen og gått i bresjen for å få det til.  -Og Sørlandet som landsdel er blitt en mye mer internasjonalt utadrettet landsdel med et stadig større mangfold av nasjonaliteter som bosetter seg hos oss.

Nå er det deres ansvar å være med på å utvikle landsdelen vår videre. Det er gjennom felles engasjement vi kan få til den utviklingen vi ønsker oss. Mulighetene er mange, men mange muligheter gir også store utfordringer i å velge riktig.  Mange av de jobbene som er nå, kommer ikke til å finnes om tyve år. Dere kommer til å skape nye og viktige arbeidsplasser innenfor områder vi i dag ikke kan tenke oss, sa fylkesordføreren.

Les hele talen her.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2013 | Skriv ut siden