Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk onsdag enstemmig inn for at gikk Vest-Agder fylkeskommune skal sende søknad til Kunnskapsdepartementet om opprettelse av landslinje for skiidretter/skiskyting ved Sirdal videregående skole fra skoleåret 2013/2014.

I 2009 ble det, etter søknad, åpnet for en utvidelse av antall landslinjeplasser til to offentlige videregående skoler som fra før hadde status som landslinje i langrenn. Idretten skiskyting ble dermed også tilgodesett med landslinjeplasser i det som nå blir kalt skiidretter.

Søknaden om landslinje skiskyting i 2009 var en fellessøknad for tre skoler i tre ulike fylker/landsdeler; Sirdal, Nordreisa og Meråker videregående skole. Søknaden om landslinje var høyt prioritert også fra Norges skiskytterforbund, som har intensjonsavtaler med alle de tre skolene.  Avgjørelsen om å utvide tilbudet ved skoler som allerede hadde landslinjer, men ikke opprette nye, gjorde at Sirdal videregående skole var den eneste av de tre søkerskolene som ikke fikk landslinjestatus i skiskyting.

Sirdal videregående skole ønsker gjennom den nye søknaden å fremheve ulike argumenter som taler for at Sirdal videregående skole også bør tildeles landslinje i skiskyting/skiidretter. Det trekkes blant annet frem at Sør-Norge har ingen offentlig skole med landslinje skiidrett som gir topptilbud innen skiskyting. Det er viktig for landsdelen at skiskyttertalenter kan utvikles relativt nært sitt hjemsted, slik at ikke all kompetanse flyttes bort fra regionen/landsdelen. En landslinje vil bidra til at kompetansen beholdes i landsdelen, og at Sirdal videregående skole fortsatt kan være et kraftsenter for kompetanse på skiskyting i Sør-Norge. Landslinjetilbud innen skiskyting er av stor regional betydning og gir store synergieffekter  for kommunen som vintersportskommune samt rekruttering til eksisterende, omkringliggende idrettsmiljø innen skiskyting.

Videre vises det til at Norges skiskytterforbund har pekt på Sirdal videregående skole som en prioritert offentlig videregående skole for sine skiskyttere. Skolen har høy faglig kompetanse og har gjennom år levert både utøvere og trenere med svært høy kvalitet. Skolen har inngått intensjonsavtale med Norges skiskytterforbund.

Sirdal har utviklet en modell for helhetlig utvikling av idrettsutøvere som er unik. Sirdal videregående skole utdanner gode idrettsutøvere, som lærer mye om trening og derigjennom er i stand til å trene seg selv og gjøre gode valg. Utøverne får tilbud om deltakelse i treningsgrupper i tillegg til skolen, som samarbeider nært med Sirdal videregående skole. Skolen har et spesielt fokus på å tilrettelegge for at elever skal kunne kombinere videregående skole med idrettssatsing. Modellen sørger for et tilbud til utøvere, etter videregående skole, som satser på å komme på forbundslag, gjennom Sirdal Ski. Det jobbes aktivt med å tilrettelegge for kombinasjonen studier og toppidrett, i nært samarbeid med blant annet Universitetet i Agder.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2013 | Skriv ut siden