Prosjektet med utbedring av den tidligere private fylkesveien 760 Bakken – Moi, en veistrekning mellom Kvinesdal og Hægebostad, hadde en kostnadsramme på 14 millioner kroner. Utbedringen ble ferdigstilt i 2012, og det viste seg tidlig at det ikke var tilstrekkelig med midler til å asfaltere hele strekningen. Dette innebærer at 7,3 kilometer midt på strekningen per i dag er grusveg. Denne delen av veien er vanskelig å drifte på en god måte, og Statens vegvesen har derfor kommet med en sterk anbefaling om å prioritere midler til å legge asfalt på den resterende parsellen. Fylkesrådmann Tine Sundtoft foreslår at fylkesutvalget 19. juni følger opp vegvesenets tilbud. Finansieringen dekkes gjennom innsparte midler fra anleggsprosjektet på fylkesvei 465 mellom Farsund og Kvinesdal.

Alternativet til asfaltering er en svært midlertidig, massiv oppgrusing, som alene vil beløpe seg til rundt 0,6 millioner kroner, i tillegg til et gjentakende behov for tiltak fra entreprenør for å utbedre veidekket. Dette arbeidet vil også ha en vesentlig kostnad

I 2012 ble asfaltering av den gjenstående parsellen estimert til å koste rundt 7 millioner kroner. På grunn av gode asfaltpriser i området kan dette prosjektet i år løses for om lag 5 millioner kroner dersom det fattes vedtak om å disponere midler til dette innen 25.juni. Fylkesvei 760 inngår i Listerpakken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer