-Regjeringen har snudd. Det blir planlegging av sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen i kommende Nasjonal Transportplan. Sørvestbanen er kommet på skinnene, skriver Sørvestbanen på facebook. -De rødgrønne partiene har blitt enige om å planlegge sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. Et endelig vedtak kan dermed foreligge allerede ved neste rullering om fire år, sier Alf Holmelid fra SV. -Nå tar vi det først steget, sier en entusiastisk Freddy de Ruiter (Ap), medlem av transportkomiteen på Stortinget. Han forteller til Agderposten at det skal foretas en konseptvalgsutredning av sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

Thore Westermoen Foran FylkeshusetSelv om politikere fra Rogaland til Vestfold i årevis har kjempet massivt for å få sammenkoblet Sørlandsbanen og Vestfoldbanen var ikke noe om dette nevnt, da forslaget fra regjeringen til Nasjonal Transportplan forelå i april.  Det skuffet svært mange. Jernbaneforum Sørs leder, fylkesvaraordfører Thore Westermoen (KrF) betegnet regjeringens forslag som et dødsscenario for Sørlandsbanen.

-Dette at regjeringen nå har fått dette med er gledelig, Det vi nå ser kan være starten av en transportrevolusjon for landsdelen. Det vil ha store positive effekter på mange områder, sier Thore Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2013 | Skriv ut siden