Reviderte tall for fylkeskommunene samlet sett viser et netto driftsresultat på om lag 3,3 milliarder kroner, eller 5,2 prosent av de samlede driftsinntektene i 2012. Dette fremgår av en ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Brutto driftsinntekter for fylkeskommunene utgjorde 63,1 milliarder kroner i 2012, mot 60,6 milliarder i 2011. Dette ga en økning på 4,2 prosent fra 2011 til 2012. Brutto driftsutgifter utgjorde 60,4 milliarder kroner i 2012, mot 58,4 milliarder kroner året før, en økning i utgiftene på 3,4 prosent.

Dette resulterte i et brutto driftsresultat på omtrent 2,7 milliarder kroner, noe som tilsvarte en økning i driftsresultatet på 550 millioner kroner fra 2011 til 2012. Brutto driftsresultat utgjorde 4,3 prosent av driftsinntektene i 2012.

Netto driftsresultat viste en nedgang på 44 millioner kroner, fra i underkant av 3,4 milliarder kroner i 2011 til i overkant av 3,3 milliarder kroner i 2012. Likevel har fylkeskommunene hatt en robust økonomi med et netto driftsresultat på godt over 3 prosent de siste årene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2013 | Skriv ut siden