Interregprosjektet IV A Øresund-Kattegat-Skagerrak ØKS, hvor Vest-Agder deltar sammen med en rekke andre partnere, har god evne til å identifisere, men liten evne til å løse formelle grensehindre. Det er blant konklusjonene i en rapport fra Oxford Research. En rapport fra medieanalyseselskapet Retriever viser dessuten at ØKS er for anonym.

Resultatene hittil tyder likevel på at programmet vil nå de fleste av sine kvantitative mål. Programmet har blant annet oppnådd nye og utvidede samarbeidsnettverk og økt kunnskap om regionen. Noen prosjekter har også opprettet flere konkrete resultater i form av nye teknologiske løsninger og investeringer i infrastruktur.

En annen av konklusjonene er at det er opprettet få prosjekter med mål om å fremme entreprenørskap og utvikling for små og mellomstore bedrifter. En grunn til at så få prosjekter er blitt generert, er at det allerede finnes en mengde nasjonale, regionale og lokale innsatser retta mot dette området.

For anonym
Mediebyrået Retriever har utarbeidet en rapport som analyserer medieinteressen for ØKS-program og -prosjekter i årene fra programstart til nå. Rapporten har registrert hvor mange ganger programmene og prosjektene er omtalt og om de omtales positivt, nøytralt eller negativt.

Konklusjonen fra Retriever er at Interreg IV A ØKS er litt for anonym i sin publisitet, og at litt mer fokus på selve programmet i media bør kunne øke kunnskapen og vekke interessen for programmet både for vanlige folk og potensielle søkere.

Registreringen viser at det ble publisert totalt 509 artikler der Interreg ØKS er nevnt. Ca. halvparten av artiklene er publisert i danske medier. Hele 97 prosent av artiklene har i følge rapporten en nøytral omtale. Det forklarer byrået med det faktum at programmet ofte er angitt som sponsor i forbindelse med rapportering av prosjekter, og er ikke hovedformålet med selve artikkelen.

 

Kilde: Interreg nytt

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. juni 2013 | Skriv ut siden