KS' hovedstyre drøftet tirsdag spørsmålet om eventuell endring i kommunestrukturen i Norge. I den forbindelse uttaler et enstemmig hovedstyre at dersom Stortinget ønsker å vurdere endringer som berører fylkeskommunene, forutsetter KS at en modell med større folkevalgte regioner med utvidede oppgaver som i dag ligger i staten, inngår i vurderingen.

KS’ hovedstyre vedtok videre følgende i spørsmålet om eventuell endring i kommunestrukturen i Norge: Alle landets kommuner er medlem i KS. Det er ulikt syn på spørsmålet om kommunestruktur blant medlemmene, og derfor ikke naturlig at KS tar tydelig standpunkt for eller imot en spesiell løsning. KS sitt syn på betydningen av det lokale selvstyret tilsier at eventuelle endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser.

Dersom det besluttes en nasjonal prosess for å endre kommunestrukturen, vil KS, med utgangspunkt i Landstingets vedtak og omfattende diskusjoner blant medlemmene, understreke at en mulig endring i kommunestrukturen forutsetter et tydelig initiativ fra Stortinget, med en klar begrunnelse, et klart formål, tydelige rammer for prosessen og en overordnet tidsplan. Dette må utformes i nært samarbeid med kommunesektoren.


Les mer på  KS'nettside

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. juni 2013 | Skriv ut siden