Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare en liten del av disse innkjøpene er innovative innkjøp som utfordrer leverandører til å utvikle nye produkter og løsninger som samfunnet trenger for å møte morgendagens utfordringer. Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bidra med inntil 444 000 kroner til prosjektet regionalt program for leverandørutvikling i Aust- og Vest Agder for 2013. Dersom prosjektet utvikles i tråd med fremsatte planer, vil fylkeskommunen bevilge tilsvarende beløp for 2014 og 2015.

Saken har vært politisk behandlet i fylkesutvalget tidligere. I november i fjor ble det besluttet at fylkeskommunen skulle medvirke. Grunnen til at saken legges frem for politikerne igjen er at søkerne - KS Agder og NHO Agder - var nødt til å justere prosjektet og sende inn en revidert søknad, fordi søkerne fant ut at en av de tiltenkte hovedfinansiørene inn i prosjektet, Innovasjon Norge, ikke har rammer til å gi generell prosjektstøtte til denne type prosjekter. Etter den reviderte søknaden hviler den direkte finansieringen av prosjektet nå på KS Agder, NHO Agder, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune. Søkerne ber om at begge fylkeskommuner opprettholder sine finansielle bidrag på samme nivå som da saken ble behandlet politisk i fylkeskommunene november 2012.

Målgrupper for programmet er offentlige innkjøpere, leverandører/bedrifter og andre innovasjonsaktører, både private og offentlige utviklings-/FoU-aktører.

Det overordnede målet med å etablere et slikt regionalt leverandørutviklingsprosjekt er å bidra til at offentlige anskaffelser i Agder-fylkene i større grad stimulerer til økt konkurranse, forsterker regional næringsutvikling og innovasjon, og på denne måten bidrar til innkjøp av bedre og mer behovsstyrte produkter og tjenester til bedre betingelser for det offentlige.

Søkerne ønsker få startet opp det regionale leverandørutviklingsprogrammet fra høsten 2013.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2013 | Skriv ut siden