Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet tidligere i år at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut. Prisen gis til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner. Prisen er på 10.000 kroner. Da fylkeseldrerådet holdt møte 10. juni var det registrert få innmeldte forslag på kandidater. Rådet oppfordrer forslagstillere til å komme på banen.

Leder av fylkeseldrerådet i Vest-Agder Åse Tønnesen Sæbø opplyser at prisutdelingen vil skje på eldredagen 1. oktober. Forslag om aktuelle prisvinnere, med en begrunnelse, sendes innen 1. september til: marion.erichsen@vaf.no  Avgjørelse om hvem som skal motta prisen vil bli foretatt på fylkeseldrerådets møte 12. september.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2013 | Skriv ut siden