Vest-Agder har en god statistikk for gjennomføring av videregående opplæring sammenliknet med andre fylker. Det jobbes målrettet for å få formidlet flest mulig til lærekontrakt, men det er hvert år en rest på cirka 150 søkere som verken får tilbud om læreplass eller Vg3 i skole. Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i sist møte inn for at et tilbud om Vg3 i skole opprettes i begrenset omfang for søkere uten læreplass fra og med høsten 2013, og i full bredde fra og med høsten 2014. Vg3 i skole opprettes som et tilbud for ungdom som har rett til videregående opplæring etter Opplæringsloven. Vg3 i skole er ikke søkbart, men blir først et tilbud dersom søkere med ungdomsrett ikke får tilbud om læreplass etter å ha søkt om dette. Fylkesutvalget avgjør 4. juni om tilbudet skal iverksettes.

Vest-Agder har som mål at innen 2015 skal 77 prosent av ungdommene som begynner i videregående opplæring skal ha fullført og bestått med fag-/svennebrev eller studiekompetanse i løpet av en fem år. Når rundt 150 ungdomsrettssøkere til læreplass blir stående uten tilbud hvert år innebærer det at de ikke får fullført sin yrkesfaglege opplæring. Det er registrert  at det er et større frafall mellom Vg2 og Vg3 enn i andre overganger. Vg3 i skole for de som ikke får læreplass vil kunne bidra til å redusere frafallet mellom Vg2 og Vg3, og dermed også bidra til at flere gjennomfører og består i yrkesfaglig videregående opplæring.

Erfaringer fra Aust-Agder antyder at omtrent halvparten av de som ikke får læreplass takker ja til et tilbud om Vg3 i skole. Dersom dette legges til grunn vil Vest-Agder fylkeskommune ha behov for i størrelsesorden 70-80 elevplasser i et slikt tilbud. Dette tilsvarer rundt tre prosent av ungdomskullet for et år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer