I statsråd fredag oppnevnte regjeringen et bredt sammensatt kommunelovutvalg som skal gjennomgå store deler av kommuneloven, og komme med et helhetlig forslag til ny lov. Loven omfatter både kommuner og fylkeskommuner. Nåværende lov er 20 år gammel. -Den nye loven skal bli enkel, oversiktlig og lettlest, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Selv om utvalget skal gjennomføre en helhetlig revisjon av kommuneloven, inneholder mandatet noen begrensninger. Det faller utenfor utvalgets mandat å vurdere funksjonsfordelingen mellom stat, fylkeskommune og kommune. Det skal også holde seg unna kommunestrukturen. Rammene for statlig tilsyn skal også ligge fast. Det samme gjelder bestemmelsene om vertskommune og samkommune.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 31. desember 2015.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2013 | Skriv ut siden