Den danske regjeringen har med en utredning kalt ”Bedre kvalitet og samarbejde” lagt opp til en oppfølgning etter det er foretatt en evaluering av landets kommunalreform, hvor blant annet amtene (fylkeskommunene) ble erstattet av fem større regioner. Regionene er generelt tilfredse med, at regjeringen bekrefter den nåværende strukturen i offentlig sektor og i forlengelse av evalueringen anerkjenner, at regionene har levert varene. Det er også tilfredshet med de justeringer regjeringen foreslår innen helsesektoren. - Vi er enige i, at der er behov for en styrking av helseoppgavene og av regionenes rolle på gjenopptreningsområdet, sier Danske Regioners formann, Bent Hansen.

Også når det gjelder mer frihet i den regionale styringen, nye oppgaver på råstoffområdet og inkludering av regioner på ungdomsutdannelsesområdet, er regionene tilfredse med regjeringens utspill.

I evalueringen av kommunalreformen, som ble offentliggjort 1. mars, ble det ellers pekt på muligheten om å gi regionene ansvar for noen av de grupper, som har behov for høyt spesialiserte tilbud, blant annet skadde spedbarn, mennesker med sjeldne diagnoser, mennesker med en kompleks hjerneskade og personer med alvorlige spiseforstyrrelser.

Evalueringen anerkjente også regionenes sentrale rolle i forhold til at skape vekst og regional utvikling.

Kilde: Danske Regioner

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2013 | Skriv ut siden