Statens vegvesen skal, i følge en pressemelding, regulere to alternativer for ny Bjørkåstunnel på fylkesvei 42 i Sirdal kommune. Formålet med reguleringsplanarbeidet er å bedre sikkerheten mot ras og skred på i Haughomfjellene ved Tonstad. Fra Vegdirektoratet er det foreslått en standardheving av norske riksvegtunneler. Bjørkåstunnelen er ikke på riksveinettet, men er en del av omkjøringsruten dersom E39 stenges. I dag er Bjørkåstunnelen 8 meter bred. Nye krav kan medføre at den må utvides til 9.5 meter.

– Dersom standardhevingen blir et faktum vil det få betydning for hvordan den nye Bjørkåstunnelen skal bygges, sier prosjektleder Tormod Engedal.

Totallengden på den nye tunnelen skal være cirka 1350 meter uavhengig av alternativ som blir valgt. Det er en mulighet til at det kan være mer hensiktsmessig å bygge en helt ny tunnel i hele 1350 meter fremfor å bruke 300 meter i nordre del av dagens tunnel. En av fordelene med å tenke helt nytt er også den at trafikken kan passere tilnærmet uhindret under anleggsperioden.

– Vi synes at det mest fornuftige vil være å regulere for begge alternativene og påvente av videre føringer fra sentralt hold, sier Engedal og legger til at dette er også noe fylkeskommunen som veieier ønsket.

Det skal også utføres bergsikring ved Hælsknuten som ligger i søndre del av tunnelen. Her er det foreslått i en geologisk rapport at det brukes bolter, bånd og nett samt eventuelle rasgjerder.

– Ca. 130.000m3 med sprengstein skal kjøres ut av tunnelen når den tid kommer. Denne massen skal vi bruke til fremtidig opprustning langs Haughombakkane, der veien er mer svingete enn andre strekninger i området, forklarer Engedal.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer