Fylkesutvalget behandlet i sist møte et forslag til en ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Kvinesdal kommune for perioden 2013 til 2016. Den erstatter en liknende avtale som ble inngått i 2008. Samarbeidsavtalen skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020 og etterfølgende prosjekter er prioritert i den forbindelse. Avtalen skal også bidra til å nå målene i den langsiktige kommuneplanen for Kvinesdal. I den nye avtalen, som skal sluttbehandles i fylkestinget 18. juni, er utvikling av reiseliv og opplevelser et sentralt samarbeidstema.

Knaben GruvebygningerUtsikten og Knaben er utnevnt som fyrtårn i kommuneplanen for Kvinesdal. I tillegg byr kommunen på flere besøksverdige attraksjoner. For å få frem kommunens attraksjoner bør man utrede en felles samordning og markedsføring. Det er startet opp et utviklingsprosjekt med mål: «Å utvikle Knaben som en reiselivsdestinasjon både sommer og vinter. Forstudien skal munne ut i felles målsettinger for utviklingsarbeidet på Knaben og en prosjektbeskrivelse for det videre utviklingsarbeidet på Knaben hvor også organisering av kommunale og private aktiviteter, samt finansiering av utviklingsarbeidet fremkommer.» Fylkeskommunen bidrar faglig og økonomisk i forstudien.

Fyrtårnet Utsikten består av hotell, golfbane og Kunstsenter, og er også blitt et viktig turområde både sommer og vinter. Det vil bli startet et eget utviklingsprosjekt for Utsikten i løpet av 2013 for å se på målgrupper, attraksjonsutvikling og videre utvikling av området. Fylkeskommunen vil bidra i prosjektet.

Det skal videre nedsettes en prosjektgruppe som skal se på hvilke muligheter som ligger i samordning og markedsføring av attraksjoner som ligger i tilknytning til tidligere europavei - nå fylkesvei - som går gjennom kommunen. Utgangspunktet for prosjektet er å se på denne strekningen som en «opplevelsesvei» med ulike typer attraksjoner. I den grad det blir utgifter til prosjektet dekkes dette 50/50 mellom kommunen og fylkeskommunen. Kommunen tar initiativ i saken.

På bakgrunn av markedsutfordringer vil Kvinesdal kommune og Handelshuset gjennomføre en kundeundersøkelse blant innbyggerne i Kvinesdal. I tillegg vil det bli startet opp et arbeid med konsept- og attraksjonsutvikling av sentrum for egne innbyggere og som reisemål for turister. Dette punktet sees i sammenheng med prosjektet om en «opplevelsesvei».  

Fylkeskommunen vil bidra faglig og økonomisk til reiselivs- og attraksjonsutviklingen i Kvinesdal etter nærmere avtale.

Utsikten Hotell I Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer