Det er nå klart at rekrutterings- og omdømmeprosjektet for Agder avsluttes 30. juni. Onsdag vedtok fylkesutvalget i Vest-Agder et sammenfallende vedtak som fylkesutvalget i Aust-Agder fattet 4. juni i saken. Fylkesrådmann Tine Sundtoft fikk fullmakt til stille nettstedet Sørlandsliv.no til disposisjon for aktører som ønsker å videreføre virksomheten. Rekrutterings- og omdømmeprosjektet ble startet opp i 2009 etter initiativ fra Agderrådet.

Prosjektet har under slagordet ”Sørlandet – der du får overskudd til å skape” arbeidet for å profilere landsdelen. Prosjektet har etablert nettstedet www.sorlandsliv.no og den engelske utgaven Southnorway.no som profilerer landsdelen.

Dersom virksomheten i prosjektet skulle videreføres var man avhengig av en solid finansiering. En arbeidsgruppe, som har sett på dette, anslår behovet til helst 3,5 millioner kroner, minimum 2,5 millioner kroner per år. Styringsgruppen har undersøkt mulighetene for å få til en slik finansiering. Gruppen har måttet konstatere at man ikke har fått dette til.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2013 | Skriv ut siden