Westermoen Taler På Sørlandsbanejubileum
Foto: Lars Verket

Foto: Lars Verket

-I dag fredag den 21. juni er det akkurat 75 år siden kong Haakon i 1938 åpnet Sørlandsbanen til Kristiansand. Årets lyseste dag. En fin dag å åpne en bane på og jubilere på. 75 år er en milepæl for Sørlandsbanen, som har vært svært viktig for utviklingen av Sørlandet. Banen har spilt en vesentlig rolle for persontransport og gods og for bosetning og næringsliv. Dette jubileet må vi selvsagt markere, sa leder av Jernbaneforum Sør, fylkesvaraordfører Thore Westermoen da han i dag talte på jubileumsmarkeringen på jernbanestasjonen i Kristiansand.

-Vi er mange som er glad i toget – noen av oss har et nesten lidenskapelig for hold. Vi har ønsket at en skulle satse mye mer på toget – og arbeider og sloss for det. Det er mange gode grunner til å slåss for bedre tog. Toget er viktig for klimaet, godt for regional utvikling, godt for levekårene, og reduserer de problemene som samfunnet vårt har når det gjelder miljø, trafikksikkerhet og det å få til en effektiv trafikkavvikling, understreket Westermoen.

Banner Om Sørvestbaneprosjektet-Men alt for mye av banen er slik den var for 75 år siden! Det holder ikke i dag. Sørlandsbanen trenger veldig til opprustning, bedre kjørevei, bedre kjøreledninger og signalsystem, høyere frekvens, stive avgangstider.  Dette må vi stå på for å få, sa han

Han viste videre til at det nylig kom en oppmuntring for de som arbeider for et bedre togtilbud på Sørlandet.  -Det skal satses sterkere på tog i Norge: mer penger, nye banestrekninger med høy hastighet, utbygging av Inter-City tilbudet på Østlandet og et veldig gledelig vedtak om å sette i gang konseptvalgutredning for Grenlandsbanen - fra Porsgrunn til Brokelandsheia - i løpet av de første fire årene

-Vi kaller disse 59 km en genistrek, mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - som reduserer reisetida fra Sørlandet til Oslo med en time. Og arbeidene med dobbeltsporet fra Larvik til Porsgrunn, som er startpunktet for sammenkoblingen er i full gang. Men vi kommer ikke videre uten en konseptvalgutredning først.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer