Gutter har i gjennomsnitt dårligere gjennomstrømningsresultater i videregående opplæring enn jenter, viser fersk nasjonal statistikk fra Statistisk sentralbyrå.. 75 prosent av jentene, mot 64 prosent av guttene, som startet i videregående opplærling i 2007, oppnådde studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. For 2007-kullet er forskjellen mellom kjønnene 2 prosentpoeng høyere enn for 2006-kullet. For innvandrere er kjønnsforskjellene enda større, 44 prosent av innvandrermennene har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år, mot 62 prosent for innvandrerkvinnene.

Ikke overraskende spiller foreldrenes utdanningsnivå positivt inn på gjennomstrømningen. Når foreldrene har lang høyere utdanning fullfører ni av ti innen fem år, mens det samme tallet er 65 prosent når foreldrenes høyeste utdanning er videregående. I tillegg ser foreldrenes utdanningsnivå ut til å ha størst betydning for jentene.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 09.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer