Søkertallene til Universitetet i Agders fakultet for teknologi og realfag har en økning på 16 prosent fra 2012 til 2013. Instituttleder Rein Terje Thorstensen ved UiA's institutt for ingeniørvitenskap gleder seg over utviklingen i søkertallene og nevner spesielt det helt nye studietilbudet Bygg master i teknologi – sivilingeniør som har 73 søkere til 20 plasser. Bransjekontakten vil være meget stor gjennom studiet og mastergraden har en pedagogisk form som er særlig egnet for at mennesker i arbeid kan ta deler eller hele studiet som EVU, sier Rein Terje Thorstensen.

Viktig for næringslivet                                              

-Økningen i søkertallene til teknologi og realfag er virkelig imponerende sett på bakgrunn av fjorårets eksplosive økning på over 30 prosent, sier Fred Skagestad, utdanningsrådgiver i NHO Agder. -Det er all grunn til å berømme UiA Campus Grimstad og fakultet for teknologi og realfag for det gode samarbeidet med næringslivet og det langsiktige og målrettede arbeidet som nå har gjort Campusen til en av de mest etterspurte i Norge, sier han.

 -Det er også viktig å tenke slik at ingeniørutdanningen i Grimstad rekrutterer studenter fra store deler av landet og er en viktig samarbeidspartner for næringslivet på Sørlandet og i det nasjonale utdannings- og arbeidsmarkedet, avslutter Fred Skagestad.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. juni 2013 | Skriv ut siden