En stor andel av elevene som begynte på studieforberedende utdanningsprogram, fullfører videregående opplæring. Nesten 32 000 elever startet på studieforberedende utdanningsprogram i 2007, og 83 prosent fullførte i løpet av fem år. Drøyt 80 prosent av disse fullførte med studiekompetanse. 7 prosent av elevene gjennomførte hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag, 2 prosent befant seg fortsatt i videregående opplæring og 8 prosent hadde sluttet i løpet av opplæringsløpet. Dette fremgår av ny statistikk fratatistisk sentralbyrå.

50 prosent av elevene som startet på grunnkurs i videregående opplæring i 2007, begynte på en yrkesfaglig studieretning. 28 prosent av disse elevene fullførte utdanningen med en yrkeskompetanse/fagbrev, mens 24 prosent fullførte med studiekompetanse. 45 prosent av elevene på de yrkesfaglige studieretningene oppnådde ikke noen formell kompetanse i løpet av fem år. Disse elevene hadde enten sluttet i løpet av opplæringsløpet, befant seg fortsatt i videregående opplæring eller hadde gjennomført hele utdanningsløpet, men hadde strøket i ett eller flere fag. Dette gjaldt henholdsvis 27, 10 og 8 prosent av 2007-kullet. Over tre ganger så mange hadde sluttet på yrkesfag sammenlignet med studieforberedende utdanningsprogram.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. juni 2013 | Skriv ut siden