Kunnskapsdepartementet har nå lagt fram justert læreplan for norskfaget. – Norskplanen har fått tydeligere mål for språkopplæring og har et mer realistisk omfang enn tidligere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.Den reviderte norskplanen styrker språkopplæringen i hovedmålet og progresjonen i faget er blitt enda mer vektlagt.

– Norskplanen har tydelige kompetansemål for lesing, skriving og muntlige ferdigheter på alle årstrinn, og det er klar progresjon mellom årstrinnene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Alle elever skal introduseres for tekster på både bokmål og nynorsk tidlig. De skal lytte til og lese på begge målformene på hele barnetrinnet og skal eksperimentere med skriving på sidemålet sitt fra 5. årstrinn. Formålet med sidemålsopplæringen er tydeliggjort i læreplanen.

Beholder dagens vurderingsordning
Dagens vurderingsordning med egen standpunktkarakter og eksamen i sidemål er beholdt. Det gjøres altså ikke endringer i standpunktkarakterer som settes på 10. trinn i ungdomsskolen og det siste året på videregående, på studieforberedende utdanningsprogram. Det gis i dag tre standpunktkarakterer i norsk: Muntlig, skriftlig hovedmål og skriftlig sidemål.

– Jeg legger vekt på at vitnemålet skal vise elevenes kompetanse både i hovedmål og sidemål, sier statsråden.

Dagens eksamensordning er slik at elevene etter tiende trinn kan bli trukket ut til skriftlig eksamen i norsk, som består av en dag med hovedmål og en med sidemål. I tillegg kan elevene trekkes ut til muntlig eksamen. Det siste året på videregående, på studieforberedende utdanningsprogram, er det obligatorisk eksamen i skriftlig hovedmål og trekkeksamen i sidemål og i muntlig. Denne eksamensordningen beholdes.

Forsøksordning med én eller to karakterer
For å redusere dokumentasjonskravet i norskfaget, blir det nå åpnet for at alle skoler kan få innvilget forsøk med å sette én eller to karakterer i norsk, i stedet for tre karakterer som i dag, på studieforberedende utdanningsprogram det første og andre året på videregående. På ungdomstrinnet skal det gjennomføres forsøk ved 50 skoler, med én eller to karakterer på 8. og 9. trinn. Begge forsøkene vil bli evaluert etter forsøksperioden på tre år.

– Veiledningsmateriell til læreplanene vil foreligge til skolestart og sammen med den reviderte norskplanen vil dette være nyttige verktøy for lærerne, sier Halvorsen.

Her ligger læreplanen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer