Vennesla musikkgymnas søker fra skoleåret 2014/2015 om godkjenning, etter privatskoleloven, til å etablere 30 elevplasser innen utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. I tillegg søkes det om 30 elevplasser på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Hovedutvalg for kultur og utdanning utsatte 28. mai behandlingen av saken. Da hovedutvalget igjen fikk saken til behandling 19. juni endte det med at representantene fra AP, SV og Sp anket saken inn for fylkestinget.

I møtet fremsatte H og Frp et felles forslag om at hovedutvalget skulle gå inn for at Vennesla musikkgymnas fra skoleåret 2014-2015 får rett til å etablere 30 elevplasser innen utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama. I tillegg skulle gymnaset gis rett til å etablere 30 elevplasser på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Det var flertall i hovedutvalget for å opprette 30 plasser innen Musikk, dans og drama, mens det var mindretall for 30 elevplasser på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Men disse voteringene er på grunn av anken ikke å anse som  fylkeskommunens endelige anbefaling i saken. Den blir ikke klar før fylkestinget behandler saken til høsten.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. juni 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer